Profesionāli risinājumi parādu piedziņā

Par mums

Paus Konsults ir licencēta, profesionāla kredītmenedžmenta kompānija ar vairāk kā 20 gadu pieredzi parādu piedziņā no fiziskām un juridiskām personām.

 • Kontrolējam parādu samaksu        
 • Atgūstam parādus ar lielāko efektivitāti
 • Piedāvājam iespēju operatīvi pārbaudīt fizisko un juridisko personu kredītvēsturi Risk.lv datubāzē
 • Sniedzam rekomendācijas debitoru lietu tālākai virzībai
 • Pārstāvam klientu tiesās
 • Esam elastīgi, ņemot vērā parādu specifiku un klientu vēlmes

Mūsu sadarbības partneri ir visas lielākās Latvijas bankas, finanšu institūcijas, telekomunikāciju uzņēmumi, komunālo, apsaimniekošanas un energoapgādes pakalpojumu sniedzēji.

Paus Konsults darbojas starptautiskajā profesionālo kreditoru un parādu piedzinēju asociācijā ACA International.

Paus Konsults speciālā atļauja (licence) Nr. PA-2019-005 izsniegta no 2019. gada 8. maija, un tā ir derīga līdz 2022. gada 7. maijam.

Skatīt licenci

Pieslēgties Risk.lv

Risk.lv ir parādvēstures datubāze, ar kuras palīdzību ir iespējams ērti un operatīvi pārbaudīt parādvēsturi fiziskai personai vai uzņēmumam, kas vēlas ņemt kredītu, saņemt preci vai pakalpojumu uz nomaksu vai līzingā. Pamatojoties uz parādvēstures datubāzes Risk.lv sniegto informāciju, lietotājs var prognozēt savu risku darījumos ar personu, kas nav savlaicīgi izpildījusi savas saistības.

Mēs presē

2011.gada rādītāji parādu piedziņas nozarē
25 - 09 - 2012

2011.gada rādītāji parādu piedziņas nozarē

Pērn Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas biedriem nodoti 456.4 tūkstoši parādu piedziņas lietu (+2%) par kopējo summu 211.8 miljoni latu (+18%), ieskaitot cesijas.

Lasīt tālāk
SIA Paus Konsults iegūst nomināciju Supergazele
03 - 11 - 2011

SIA Paus Konsults iegūst nomināciju Supergazele

SIA Paus Konsults jau vairākus gadus pēc kārtas tiek iekļauts laikraksta „Dienas Bizness” un „Lursoft IT” veidotajā Gazeļu topā kā viens no visstraujāk augošajiem uzņēmumiem Latvijā. Izvērtējot 2010. gada Latvijas uzņēmumu rezultātus, SIA Paus Konsults ir ieguvis nomināciju Supergazele un laikraksta „Dienas Bizness” un „Lursoft IT” veidotajā Supergazeļu topā ieņem otro vietu.

Lasīt tālāk
Arhīvs

Sadarbības partneriem

 • Piedāvājam iespēju vienoties par parādu pirkšanu – prasījuma tiesību cedēšanu. 

  Cesija Jums kā kreditētājam nodrošina ātru naudas līdzekļu atgūšanu, izvairoties no gara un dārga piedziņas procesa, kā arī „attīra” Jūsu bilanci no debitoru parādiem. 

  Pirms parādu pirkšanas tiek izanalizēts Jūsu uzrādītais debitoru saraksts (parādu portfelis) un norādīta piedāvātā pirkuma cena. Noslēdzot cesijas līgumu, mums kā cesionāram (parādu pircējam) tiek nodoti visi saistību apliecinošie dokumenti. Par cesijas faktu tiek informēti Jūsu parādnieki, un pēc tam tiek uzsākts piedziņas process. 

Risk.lv

 • Personas koda 000000-00000 pārbaudes rezultāts:

  * Šī persona ir pēdējo 30 dienu laikā datubāzē meklēta 0 reizes.

  Vārds Uzvārds

  Šim kodam atbilst 2 ieraksti:

  tabula.png

  * Pēdējo 30 dienu laikā minētā persona datubāzē nav pārbaudīta

  A Tips –  personai ir divi kavēto maksājumu gadījumi – patēriņa kredīti;
  B Rašanās datums – kavētie maksājumi radušies attiecīgi 16-Jūn-2011 un 23-Aug-2011;
  C Maksimālā kavējuma summa – maksimālā kavējuma summa, kas tika nodota Paus Konsults, attiecīgi ir LVL 348.29 un LVL 2372.14;
  D Pašreizējā bilance – neatmaksātā summa patlaban pēc Paus Konsults rīcībā esošās informācijas ir attiecīgi LVL 0.00 un LVL 1062.96, kas norāda, ka viens kavētais maksājums ir samaksāts pilnā apmērā, savukārt otrs - daļēji;
  E Valūta   – valūta, kādā kavētais maksājums tiek nominēts ir LVL;
  F Ilgums – kavētā maksājuma ilgums tiek rēķināts kopš tā rašanās brīža līdz pilnīgai saistību izpildei, pirmajā kavēto maksājumu gadījumā tas ir 9 mēneši, tātad parāds samaksāts Mar-2012, otrajā gadījumā – kavēti ir 12 mēneši (informācijas pieprasījums veikts 04-Sept-2012);
  G Statuss slēgts – samaksāts pilnā apmērā;
  H Statuss aktīvs –   Paus Konsults veic ārpustiesas piedziņas darbības (saraksti, sarunas, vienošanos utt).

 • Kādas personas tiek iekļautas Paus Konsults kredītvēstures datubāzē Risk.lv?

  Kredītvēstures datubāzē Risk.lv tiek apkopoti visu Latvijas lielāko banku, finanšu institūciju, tai skaitā - nebanku kreditētāju, kā arī telekomunikāciju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kā arī citu dažādu nozaru uzņēmumu fizisku un juridisku personu parādi.

  Ko personai nozīmē iekļūšana kredītvēstures datubāzē Risk.lv?

  Kredītvēstures datubāzi Risk.lv izmanto visas vadošās Latvijas bankas, finanšu institūcijas, telekomunikāciju operatori. Tādējādi personai, kas iekļuvusi šajā datubāzē, būs apgrūtināta kredīta, līzinga vai cita pakalpojuma saņemšana, kā arī jau esošā pakalpojuma izmantošana. 

  Kā kļūt par kredītvēstures datubāzes Risk.lv lietotāju?

  Par kredītvēstures datubāzes Risk.lv lietotāju var kļūt, noslēdzot sadarbības līgumu ar Paus Konsults un saņemot autorizācijai nepieciešamo informāciju.

Kredītsaistību nepildīšanas sekas

Kredītmenedžmenta kompānija vai tiesu izpildītājs piedzen parādu, līdz saistības tiek segtas pilnā apmērā. Vienlīdz nopietnas sekas ir jebkura aizdevuma nemaksāšanas gadījumā – hipotekārā kredīta vai patēriņa kredīta, vai arī nesamaksāta rēķina par saņemto pakalpojumu gadījumā:

 • parādnieks/galvinieks atbild ar visu savu mantu;
 • tiek sabojāta kredītvēsture, tāpēc parādniekam/galviniekam turpmāk ir apgrūtināta vai neiespējama aizdevumu saņemšana, jo informācija par nenokārtotajām saistībām var tikt iekļauta kredītmenedžmenta uzņēmuma Paus Konsults kredītvēstures datubāzē Risk.lv, kā arī Latvijas Bankas Kredītu reģistrā atbilstoši Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem;
 • parādniekam/galviniekam jākompensē kreditoram radušies zaudējumi;
 • jebkuru parādu kreditors var cedēt (pārdot) bez parādnieka/galvinieka piekrišanas, tādējādi ir jāvienojas ar citu fizisku vai juridisku personu par parāda samaksu;
 • ja parāds netiek labprātīgi samaksāts, kreditors ceļ prasību tiesā un parādniekam/galviniekam papildus parāda summai ir jāmaksā arī tiesāšanās izdevumi;
 • pēc izpildu dokumenta saņemšanas tiesu izpildītājs uzsāk piespiedu izpildi, vēršot piedziņu uz:
  • visu parādnieka/galvinieka mantu (kustamo, nekustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām vai tiks iegūta īpašumā vēlāk), nodrošinātā kredīta gadījumā ieķīlātais īpašums (nekustamais īpašums, automašīna u.c.) tiek pārdots izsolē, ja izsolē atgūtā summa nesedz visas saistības, parādniekam/galviniekam pilnā apmērā ir jāatmaksā nesegtā parāda daļa;
  • parādnieka/galvinieka darba samaksu vai tai pielīdzinātiem maksājumiem, uzliekot parādnieka darba devējam par pienākumu ieturēt katru mēnesi naudas līdzekļus saistību dzēšanai;
  • citiem parādnieka/galvinieka ienākumiem, kā arī noguldījumiem kredītiestādēs;
 • tiek bloķēti parādnieka/galvinieka konti kredītiestādēs;
 • visus ar sprieduma izpildi saistītos izdevumus (tiesu izpildītāja darbības) sedz parādnieks/galvinieks;
 • parāda summa pieaug līdz pilnīgai saistību izpildei tiesas spriedumā norādītajā apmērā.

Maksājuma uzdevumi, apliecinājumi

*
*
 • Datu apstrādes pārzinis - SIA Paus Konsults, reģ. nr. 40003352670, Blaumaņa 38/40, Rīga, LV-1011
 • Datu apstrādes mērķis - SIA Paus Konsults pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

 

* obligāti aizpildāmie lauki

Maksājuma uzdevumi, apliecinājumi

*
*
 • Datu apstrādes pārzinis - SIA Paus Konsults, reģ. nr. 40003352670, Blaumaņa 38/40, Rīga, LV-1011
 • Datu apstrādes mērķis - SIA Paus Konsults pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

 

* obligāti aizpildāmie lauki

Paus Konsults Patērētāju sūdzību pieņemšanas un izskatīšanas kārtība

Ievads

Patērētāju sūdzību pieņemšanas un izskatīšanas kārtība izstrādāta atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma,  Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt kārtību kādā Patērētājs vai Patērētāja pilnvarots pārstāvis var iesniegt Sūdzību, kāda informācija norādāma Sūdzībā, kādi dokumenti pievienojami Sūdzībai, kārtību kādā Sūdzība tiek izskatīta, kā arī to, kādā veidā tiek sniegta atbilde uz Sūdzību.

 

Lietotie termini

Parāds -  maksājuma saistības, kas nav izpildītas tiesiskā darījumā vai tiesību aktā noteiktajā termiņā;

Parādnieks - fiziskā persona, kura tiesiskā darījumā vai tiesību aktā noteiktajā termiņā vai kārtībā nav izpildījusi maksājuma saistības, ko uzņēmusies ar tiesisku darījumu vai kas noteiktas tiesību aktos, un kura darbojas ārpus savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvariem;

Patērētājs -  fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

Sūdzība - patērētāja rakstiska vēršanās SIA „Paus Konsults” par patērētāja tiesību pārkāpumu, tai skaitā saistītu ar parāda atgūšanas procesu, pretenzija par parāda esamību vai tā apmēru;

Sūdzības iesniedzējs – persona, kas sagatavojusi, parakstījusi vai iesniegusi sūdzību, t.sk. Parādnieks, Patērētājs, advokāts, pilnvarota juridiskā vai fiziskā persona;

PĀAL – Parādu ārpustiesas atgūšanas likums.

 

1.      Sūdzību iesniegšanas kārtība, saturs un

sūdzībai pievienojamie dokumenti.

1.1.   SIA „Paus Konsults” pieņem rakstveida sūdzības.

1.2.   Rakstveida sūdzību var iesniegt:

1.2.1.      Personīgi ierodoties un iesniedzot sūdzību SIA „Paus Konsults” birojā, kas atrodas Blaumaņa ielā 38/40, 4. stāvs, Rīga;

1.2.2.      Sūdzību nosūtot uz elektroniskā pasta adresi paus@paus.lv;

1.2.3.      Sūdzību nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē SIA „Paus Konsults” uz adresi Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011.

1.3.   Ja sūdzības sagatavotājs vai iesniedzējs nav pats Patērētājs/Parādnieks, bet gan viņa pilnvarots pārstāvis, sūdzības pielikumā jāpievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu (notariāli apliecināta pilnvara, zvērināta advokāta orderis).

1.4.   Sūdzībā, lai pēc iespējas saīsinātu atbildes sagatavošanas/sniegšanas termiņu, vēlams iekļaut sekojošu informāciju:

1.4.1.      Patērētāja/Parādnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese (deklarētā, faktiskā adrese vai elektroniskā pasta adrese), vēlams arī tālruņa numurs;

1.4.2.      Sūdzības sastādīšanas datums un sastādīšanas vieta;

1.4.3.      Sūdzības priekšmets, būtība, apstākļi, prasījums;

1.4.4.      Veids kādā Patērētājs/Parādnieks vēlas saņemt atbildi uz sūdzību.

1.4.4.1.            Ja Patērētājs/Parādnieks sūdzībā norādījis, ka vēlas, lai atbilde tiktu sniegta pilnvarotajam pārstāvim, sūdzības pielikumā jāpievieno pilnvarojumu apliecinošs dokumentu un jānorāda veids, kādā sniedzama atbilde pilnvarotajam pārstāvim.

1.4.5.      Sūdzībai, kas iesniegta saskaņā ar šīs kārtības 1.2.1. un 1.2.3. punktu, jābūt parakstītai.

1.5.   Sūdzībai, lai pēc iespējas saīsinātu atbildes sagatavošanas/sniegšanas termiņu, vēlams pievienot to dokumentu kopijas, uz ko sūdzības iesniedzējs sūdzībā atsaucas, un kas pamato/apliecina sūdzībā minēto.

2.      Patērētāju sūdzību izskatīšana un atbildes sniegšana

2.1.   SIA „Paus Konsults” atbildi uz saņemto sūdzību sniedz saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

2.1.1.      Ja sūdzība tiek sūtīta pa pastu, uzskatāms, ka tā saņemta septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā, arī tad, ja adresāts to faktiski saņēmis agrāk.

2.2.   Gadījumos, kad sūdzības izskatīšanai un atbildes sagatavošanai pamatotu apstākļu dēļ, piemēram, atbildes sagatavošanai nepieciešams iegūt papildu informāciju, vajadzīgs ilgāks laiks kā noteikts 2.1. punktā, SIA „Paus Konsults” rakstiski informē par to sūdzības iesniedzēju, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas paziņojot par sūdzības izskatīšanas termiņa pagarināšanu un termiņa pagarināšanas iemesliem, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Kopējais termiņš atbildes sniegšanai nepārsniedz divus mēnešus no sūdzības saņemšanas dienas.

2.3.   Atbildi uz sūdzību SIA „Paus Konsults” sniedz, ievērojot 1.4.4. punktā norādīto.

2.4.   Gadījumā, ja sūdzībā nav norādīta informācija atbilstoši 1.4.4. punktā noteiktajam, SIA „Paus Konsults” veidu, kādā sniegt atbildi, izvēlas pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā SIA „Paus Konsults” rīcībā esošo kontaktinformāciju par sūdzības iesniedzēju, t.sk. informāciju, kas SIA „Paus Konsults” kļuvusi zināma vai iepriekšējās sadarbības laikā izmantota saziņai ar sūdzības iesniedzēju.

2.5.   Gadījumā, ja SIA „Paus Konsults” sniegtā atbilde uz sūdzību Patērētāju/Parādnieku neapmierina, atbilstoši „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” normām Patērētājam/Parādniekam ir tiesības ar sūdzību griezties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

3.      Sūdzību atstāšana bez izskatīšanas

3.1.   SIA „Paus Konsults” ir tiesīga atstāt sūdzību bez izskatīšanas sekojošos gadījumos:

3.1.1.      Sūdzībā nav norādīts Patērētāja/Parādnieka vārds, uzvārds, adrese (deklarētā, faktiskā adrese vai elektroniskā pasta adrese), vai personas kods, ja tas nepieciešams, lai identificētu konkrētu personu;

3.1.2.      Sūdzība nav parakstīta, izņemot 1.2.2. punktā minēto gadījumu;

3.1.3.      Sūdzības saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

3.1.4.      Sūdzībā norādītais nav saistīts ar SIA „Paus Konsults” komercdarbību, vai tās izskatīšana nav SIA „Paus Konsults” kompetencē;

3.1.5.      Sūdzības teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;

3.1.6.      Atbilde uz sūdzību ir dota iepriekš, un tās saturs attiecībā uz iepriekšējā sūdzībā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies;

3.1.7.      Sūdzību parakstījusi/iesniegusi persona, kas nav pats Patērētājs/Parādnieks, un SIA „Paus Konsults” nav iesniegti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti;

3.2.   Ja sūdzība atstāta bez izskatīšanas saskaņā ar 3.1.3. vai 3.1.6. punktu, atbilde sūdzības iesniedzējam netiek sniegta.

3.3.   Ja sūdzība atstāta bez izskatīšanas saskaņā ar 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.7. punktu, SIA „Paus Konsults” pēc saviem ieskatiem informē sūdzības iesniedzēju par konstatētajiem trūkumiem, informāciju sniedzot telefoniski, sazinoties pa tālruņa numuru, kas norādīts sūdzībā, vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta sūdzībā.

3.3.1.      Ja sūdzības iesniedzējs nav norādījis savu tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi sūdzībā, SIA „Paus Konsults” ir tiesīga izmantot tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, kas tai ir kļuvusi zināma vai iepriekšējās sadarbības laikā izmantota saziņai ar sūdzības iesniedzēju;

3.3.2.      Gadījumā, ja SIA „Paus Konsults” rīcībā nav ne sūdzības iesniedzēja tālruņa numurs, ne elektroniskā pasta adrese, informācija par sūdzībā konstatētajiem trūkumiem tiek nosūtīta uz sūdzības iesniedzēja dzīvesvietas adresi vai deklarēto adresi, ja šāda informācija ir SIA „Paus Konsults” rīcībā vai to iespējams noskaidrot.

3.4.   Ja pēc sūdzības iesniedzēja informēšanas par sūdzībā konstatētajiem trūkumiem, tie netiek novērsti, atbilde sūdzības iesniedzējam netiek sniegta.

3.5.   Ja sūdzība tiek atstāta bez izskatīšanas saskaņā ar 3.1.4. punktu, SIA „Paus Konsults” pēc saviem ieskatiem informē sūdzības iesniedzēju par sūdzības atstāšanas bez izskatīšanas iemesliem, informāciju sniedzot telefoniski, sazinoties pa tālruņa numuru, kas norādīts sūdzībā, vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta sūdzībā.

3.5.1.      Ja sūdzības iesniedzējs nav norādījis savu tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi sūdzībā, SIA „Paus Konsults” ir tiesīga izmantot tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, kas tai ir kļuvusi zināma vai iepriekšējās sadarbības laikā izmantota saziņai.

3.5.2.      Gadījumā, ja SIA „Paus Konsults” rīcībā nav ne sūdzības iesniedzēja tālruņa numurs, ne elektroniskā pasta adrese, informācija tiek nosūtīta uz sūdzības iesniedzēja dzīvesvietas adresi vai deklarēto adresi, ja šāda informācija ir SIA „Paus Konsults” rīcībā vai to iespējams noskaidrot.

 

 

 

 

Kā rīkoties, ja esmu saņēmis Paus Konsults brīdinājuma vēstuli un/vai īsziņu?

Ja esat saņēmis Paus Konsults brīdinājuma vēstuli un/vai īsziņu, tad nekavējoties sazinieties pa vēstulē un/vai īsziņā norādītajiem tālruņa numuriem. Kavēšanās ar parāda nomaksu pasliktinās Jūsu kredītvēsturi, kā arī parāda summa turpinās pieaugt attiecīgi Jūsu noslēgtā līguma nosacījumiem. 

Vai ir iespējams parādu maksāt pa daļām, sastādot atmaksas grafiku?

Parādu ir iespējams maksāt pa daļām, iepriekš telefoniski vai e-pastā vienojoties ar parādu piedziņas speciālistu un sastādot parāda atmaksas grafiku.

Vai parāds tiek atgūts arī tad, ja parādnieks atrodas ārpus Latvijas teritorijas?

Jā, parādu piedziņa tiek veikta arī ārpus Latvijas teritorijas.

Ar ko atšķiras pirmstiesas parādu piedziņa no parādu piedziņas tiesas ceļā?

Pirmstiesas parādu piedziņas gadījumā debitoram jāmaksā tikai līgumā paredzētais (parasti pamatsumma un/vai līgumsods, un/vai procenti, un/vai zaudējumi), taču tiesvedības gadījumā debitora izdevumi palielināsies un  debitoram būs jāsedz arī tiesāšanās izdevumi. Ja parāds netiks samaksāts arī pēc tiesas sprieduma, klāt vēl nāks arī tiesu izpildītāja aprēķinātie ar tiesas sprieduma izpildi saistītie izdevumi. 

Vai kredītmenedžmenta kompānija var pieprasīt parādniekam atmaksāt kreditoram radušos zaudējumus?

Saskaņā ar Civillikumu katram ir jāsedz zaudējumi, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis otram, tāpēc kredītmenedžmenta kompānija kā kreditora pilnvarotais pārstāvis ir tiesīga prasīt parādniekam segt zaudējumus, kas radušies, piedzenot attiecīgo parādu.

Ko darīt gadījumā, ja uzskatu, ka parāda kopsumma neatbilst tam, ko prasa atmaksāt kredītmenedžmenta kompānija?

Šādā gadījumā lūdzam mūs nekavējoties informēt, zvanot vai rakstot iesniegumu, klāt pievienojot maksājumu apliecinājumus vai citus dokumentus, kas ir saistīti ar konkrēto parāda lietu.

Ar kādas nozares kompānijām sadarbojas Paus Konsults?

Paus Konsults sadarbības partneru lokā ir visas lielākās Latvijas bankas, finanšu institūcijas, telekomunikāciju uzņēmumi, komunālo, apsaimniekošanas un energoapgādes pakalpojumu sniedzēji.

Kāpēc ir nepieciešams Paus Konsults brīdinājuma zīmogs?

Lai preventīvi izvairītos no iespējamiem maksājumu kavējumiem, iespējams izmantot kredītmenedžmenta kompānijas Paus Konsults brīdinājuma zīmogu uz klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Šis zīmogs informē Jūsu klientu, ka rēķina nenomaksāšanas gadījumā parāda lieta tiks nodota mums.

Uzdot mums
jautājumu

SIA Paus Konsults
Reģ.nr. 40003352670
Jur.adrese: Blaumaņa 38/40, Rīga, LV-1011
AS Swedbank
LV79 HABA 0551 0123 8549 5
Tālr.: 6 7281771
Fakss: 6 7281777
E-pasts:  paus@paus.lv

Kontakti

Vakances

 • SIA „Paus Konsults” ir vadošais parādu atgūšanas uzņēmums Latvijā ar profesionālu, atbildīgu
  un zinošu darbinieku komandu. Mūsu panākumu pamatā ir augsta sniegto pakalpojumu kvalitāte
  un rūpīgs darbs!


  PARĀDU ATGŪŠANAS SPECIĀLISTS/-E
  Gaidīsim Jūsu pieteikumu, ja:

  • Jūs esat atvērts pārmaiņām un jauniem izaicinājumiem
  • Jums ir vēlme iegūt jaunu pieredzi
  • Jūs esat dzīvespriecīgs, pārliecināts par sevi un motivēts sasniegt vislabākos rezultātus
  • Jums piemīt labas runas dotības un izcilas komunikācijas spējas
  • Jums ir teicamas latviešu un ļoti labas krievu valodas zināšanas
  • Jums ir labas iemaņas darbā ar datoru


  Ko Jūs iegūsiet:

  • Darbu birojā Rīgas centrā - biroja telpas atrodas pašā Rīgas centrā, kur tuvā apkārtnē pieejams ir visa veida sabiedriskais transports, kā arī dažu soļu attālumā ir kafejnīcas, veikali
  • Jaunu pieredzi - Jums būs lieliska iespēja papildināt savas zināšanas jaunā jomā - arī tad, ja Jums nav bijusi pieredze parādu atgūšanā
  • Draudzīgus un atsaucīgus kolēģus - SIA Paus Konsults galvenā vērtība ir darbinieki – mēs esam draudzīgi, izpalīdzīgi, enerģiski, zinoši un motivēti sasniegt labāko rezultātu

  ____________________________________
  CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: cv@paus.lv
  Konfidencialitāti garantējam.
  www.paus.lv

Noteikumi

 • SIA “PAUS KONSULTS” ir licencēts parādu ārpustiesas pakalpojumu sniedzējs (speciālā atļauja (licence) Nr.PA-2016-005), kas savā vārdā un kā sadarbības partneru (kreditoru) pilnvarotās personas veic parādu ārpustiesas atgūšanu no parādniekiem. Veicot parādu ārpustiesas atgūšanas darbības, SIA “PAUS KONSULTS” ievēro Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktos pienākumus un Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātās vadlīnijas. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “PAUS KONSULTS”, reģistrācijas Nr.40003352670.

  SIA “PAUS KONSULTS” respektē Jūsu privātumu un apņemas saglabāt Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību. SIA “PAUS KONSULTS” Privātuma politika izstrādāta ar mērķi sniegt Jums saprotamu izskaidrojumu par Jūsu personas datu vai jebkuru citu datu, ko SIA “PAUS KONSULTS” varētu vākt par Jums, izmantošanu. Datu apstrādes tiesiskais pamats parādu piedziņas procesā ir kreditoru leģitīmā interese un SIA “PAUS KONSULTS” kā pārziņa pienākumu, kas noteikti normatīvajos aktos, izpilde. 

  Izmantojot SIA “PAUS KONSULTS” mājas lapu www.paus.lv (turpmāk tekstā - Mājas lapa), SIA “PAUS KONSULTS” nevāc Jūsu personas datus. Ar Jūsu piekrišanu tiek apstrādāta tikai Jūsu sniegtā informācija, kas norādīta, iesniedzot maksājuma uzdevumus un uzdodot jautājumus. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat SIA “PAUS KONSULTS”, norādot to uzdotajā jautājumā, tiks apstrādāta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izmantota tikai tam mērķim, kādam Jūs to esat nodevis. Šādā veidā sniegtā informācija nebūs pieejama trešajām personām.

  SIA “PAUS KONSULTS” izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

  SIA “PAUS KONSULTS” tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

  • vai esat jau piekritis tam, ka Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes;
  • Google karšu sīkdatni, kas fiksē kartes izmantošanu.

  SIA “PAUS KONSULTS” Mājas lapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā https://www.google.com/analytics/terms/us.html.

  Nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. SIA “PAUS KONSULTS” izmantotās sīkdatnes nesatur interneta vietnes apmeklētāja personas datus un tās nevar izmantot interneta vietnes apmeklētāja personības identificēšanai. 

   
 • SIA “PAUS KONSULTS” ir licencēts parādu ārpustiesas pakalpojumu sniedzējs (speciālā atļauja (licence) Nr.PA-2016-005), kas savā vārdā un kā sadarbības partneru (kreditoru) pilnvarotās personas veic parādu ārpustiesas atgūšanu no parādniekiem. Veicot parādu ārpustiesas atgūšanas darbības, SIA “PAUS KONSULTS” ievēro Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktos pienākumus un Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātās vadlīnijas. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “PAUS KONSULTS”, reģistrācijas Nr.40003352670.

  SIA “PAUS KONSULTS” respektē Jūsu privātumu un apņemas saglabāt Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību. SIA “PAUS KONSULTS” Privātuma politika izstrādāta ar mērķi sniegt Jums saprotamu izskaidrojumu par Jūsu personas datu vai jebkuru citu datu, ko SIA “PAUS KONSULTS” varētu vākt par Jums, izmantošanu. Datu apstrādes tiesiskais pamats parādu piedziņas procesā ir kreditoru leģitīmā interese un SIA “PAUS KONSULTS” kā pārziņa pienākumu, kas noteikti normatīvajos aktos, izpilde. 

  SIA “PAUS KONSULTS” ir sagatavojusi Privātuma politikas principus, kas attiecas uz personas datu apstrādi, tajā skaitā, bet ne tikai – iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. 

  DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

  SIA “PAUS KONSULTS” izmanto personas datus, lai izpildītu tai piešķirto pienākumu – veiktu parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanu, aizsargātu savas un trešo personu leģitīmās intereses.

  SIA “PAUS KONSULTS” apstrādā Jūsu personas datus ar mērķi:

  • veikt parāda ārpustiesas piedziņu, izpildot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktās prasības (piemēram, komunicēšana ar Jums);
  • uzraudzīt maksājumu saistību izpildi;
  • pārbaudīt Jūsu identitāti;
  • izpildīt SIA “PAUS KONSULTS” juridiskos pienākumus, kas izriet no Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma, grāmatvedību reglamentējošiem un citiem normatīvajiem aktiem;
  • izmantot tos jebkādā citā likumīgā veidā, kas atbilst SIA “PAUS KONSULTS” attiecībām ar Jums;
  • aizsargāt un aizstāvēt SIA “PAUS KONSULTS” tiesības un likumīgās intereses;
  • trešajām personām sniegt informāciju par Jūsu kredītspēju.

  Izmantojot SIA “PAUS KONSULTS” mājas lapu www.paus.lv (turpmāk tekstā - Mājas lapa), SIA “PAUS KONSULTS” nevāc Jūsu personas datus. Ar Jūsu piekrišanu tiek apstrādāta tikai Jūsu sniegtā informācija, kas norādīta, iesniedzot maksājuma uzdevumus un uzdodot jautājumus. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat SIA “PAUS KONSULTS”, norādot to uzdotajā jautājumā, tiks apstrādāta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izmantota tikai tam mērķim, kādam Jūs to esat nodevis. Šādā veidā sniegtā informācija nebūs pieejama trešajām personām.

  SIA “PAUS KONSULTS” Jūsu personas datus apstrādā pamatojoties uz vienu vai vairākiem zemāk norādītajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

  • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;
  • līguma noslēgšanai un izpildei;
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem noteiktos SIA “PAUS KONSULTS” pienākumus;
  • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošas SIA “PAUS KONSULTS” leģitīmās (likumīgās) intereses.

  Lai aizsargātu datu subjekta intereses, SIA “PAUS KONSULTS” nodrošina:

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi;
  • personas datu konfidencialitāti un tehniskos un organizatoriskos pasākumus to aizsardzībai no neatļautas piekļuves vai citādas nelikumīgas apstrādes.

  DATU IEGŪŠANAS METODES

  SIA “PAUS KONSULTS” informāciju iegūst trīs veidos:

  • kad informāciju sniedzat Jūs pats, piemēram, klātienē, izmantojot pastu, e-pastu, tālruni;
  • automātiski, kad tiek izmantota parādvēstures datubāze RISK.LV;
  • kad informāciju sniedz trešās personas, piemēram, sadarbības partneri-kreditori, Jūsu pilnvarotās personas, vai to iegūst no ārējiem avotiem (publiskām datu bāzēm). 

  INFORMĀCIJAS APJOMS

  Veicot parāda atgūšanu, SIA “PAUS KONSULTS” apstrādā šādus fizisko personu datus: Jūsu vārds (uzvārds, vārds), personas kods, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, dzimšanas datums, nodarbinātības statuss, darba devēja nosaukums, darba tālruņa numurs, ikmēneša ienākumi un izdevumi, jebkura cita informācija, ko persona vēlas sniegt.

  Parādvēstures datubāzē RISK.LV iekļaujamais informācijas apjoms ir noteikts saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 13.panta otro daļu.

  DATU APSTRĀDES PRINCIPI

  SIA “PAUS KONSULTS”, veicot personas datu apstrādi, nodrošina katras personas privātās dzīves neaizskaramības tiesības, stingri ievēro spēkā esošos Latvijas normatīvo aktus, starptautiskās regulas un citu tiesību aktu prasības, kā arī nodrošina, ka savā darbībā tiek piemēroti šādi principi:

  • personas dati jāvāc tikai konkrētiem un likumīgiem mērķiem un tie jāapstrādā tikai tādiem mērķiem, kas atbilst noteiktajiem personas datu ievākšanas mērķiem;
  • personas dati jāapstrādā precīzi, godīgi un likumīgi;
  • personas datiem jābūt precīziem un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi jāatjaunina. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, jāizlabo, jāpapilda, jādzēš vai jāizbeidz to apstrāde;
  • personas datiem jābūt identiskiem, atbilstošiem un tādā apjomā, kāds nepieciešams datu vākšanai un turpmākai apstrādei;
  • personas dati jāglabā tādā formā, kas pieļauj datu subjektu identificēšanu ne ilgāk, kā nepieciešams mērķiem, kādiem šie dati apkopoti un apstrādāti.

  DATU GLABĀŠANAS LAIKS

  SIA “PAUS KONSULTS” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • SIA “PAUS KONSULTS” pastāv juridisks pienākums datus glabāt un glabāšanas termiņš noteikts normatīvajos aktos;
  • SIA “PAUS KONSULTS”  ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • notiek parāda atgūšana;
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
  • dati tiek glabāti parādvēstures datubāzē RISK.LV saskaņā ar likumu.

  DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

  SIA “PAUS KONSULTS” ir tiesības personas datus nodot trešajām personām, ja to paredz starp SIA “PAUS KONSULTS” un sadarbības partneri (kreditoru) savstarpēji noslēgtā līguma noteikumi vai pastāv cits tiesiskais pamats datu nodošanai.  SIA “PAUS KONSULTS” ir tiesības Jūsu personas datus, kas iekļauti parādvēstures datubāzē RISK.LV, nodot trešajām personām, ar mērķi sniegt informāciju par Jūsu kredītspēju. Personas dati netiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ).

  DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

  Jums, kā datu subjektam, ir tiesības no SIA “PAUS KONSULTS” saņemt apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tiek, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt normatīvajos aktos paredzēto informāciju.

  Jums, kā datu subjektam, ir pienākums informēt SIA “PAUS KONSULTS”, par izmaiņām Jūsu datos, ko Jūs esat sniedzis sadarbības gaitā, kā arī, ja Jūs esat konstatējis, ka personas dati, kas tiek apstrādāti, ir neprecīzi.

  Ja pēc SIA “PAUS KONSULTS” sniegtās atbildes Jūs uzskatāt, ka veiktā datu apstrāde ir nelikumīga, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

  AUTOMATIZĒTO LĒMUMU PIEŅEMŠANA 

  SIA “PAUS KONSULTS” veic automatizētu lēmumu pieņemšanu, lai nodrošinātu Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā ietvertās prasības par informācijas ievietošanu parādvēstures datubāzē RISK.LV.

  SĪKDATŅU IZMANTOŠANA MĀJAS LAPĀ

  SIA “PAUS KONSULTS” izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

  SIA “PAUS KONSULTS” tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

  • vai esat jau piekritis tam, ka Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes;
  • Google karšu sīkdatni, kas fiksē kartes izmantošanu.

  SIA “PAUS KONSULTS” Mājas lapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

  Nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. SIA “PAUS KONSULTS” izmantotās sīkdatnes nesatur interneta vietnes apmeklētāja personas datus un tās nevar izmantot interneta vietnes apmeklētāja personības identificēšanai. 

  KONTAKTINFORMĀCIJA

  Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi un Privātuma politiku, kā arī jautājumus datu aizsardzības speciālistam, norādot atbildes saņemšanas pasta adresi vai e-pasta adresi, Jūs varat iesniegt:

  • nosūtot pa pastu, kā adresātu norādot – SIA “PAUS KONSULTS”, Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011;
  • nosūtot elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi – datuspecialists@paus.lv.

  Pēc pieprasījuma saņemšanas, tas tiks izvērtēts un atbilde tiks sniegta normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. 

  Lai iegūtu papildu informāciju par SIA “PAUS KONSULTS”, apmeklējiet Mājas lapu – http://www.paus.lv